Cvíčení metodou Ludmily Mojžíšové

O metodě Ludmily Mojžíšové
Mojžíšová (nar. 25.9.1932) celý svůj život zasvětila práci v oblasti léčby a prevence funkčních poruch pohybového ústrojí. Pracovala ...jako rehabilitační sestra a vyvinula metodu využívající cvičení a mobilizaci s jejíž pomocí se daří odstraňovat některé druhy ženské i mužské sterility. Díky ní se děťátka dočkalo mnoho z těch, kteří po dětech dříve marně toužili.
Ludmila Mojžíšová předávala své bohaté zkušenosti spolupracovníkům. Používání této metody se velmi rozšířilo a dnes se již běžně užívá v rehabilitačním lékařství. V roce 1991 uznal ministr zdravotnictví metodu Ludmily Mojžíšové jako metodu první volby k léčbě funkční ženské sterility.

Kdy může metoda pomoci:
výčet potíží, které mohou být cvičením a mobilizacemi dle Mojžíšové zásadně zlepšeny:
- opakované potraty
- nemožnost otěhotnění
- zlepšení kvality spermií
- zácpa
- pomočování u žen
- bolesti zevních pohlavních orgánů, bolest při pohlavním styku, chybění orgasmu
- chybění menstruačního krvácení u mladých dívek
- nepravidelné či bolestivé menses
- malá, nevyvinutá děloha
- obrácená poloha dělohy,
- neprůchodnost vejcovodů
- šetrné provádění v těhotenství usnadňuje porod
- funkční vertebrogenní potíže (bolesti páteře)
- skolióza u dětí do 15-ti let
- artróza kyčlí, bolesti kostrče

Cviky jsou záměrně voleny tak, aby v počáteční fázi navodily uvolnění a protažení často přetížených oblastí trupu a velkých klubů horních a dolních končetin. Cvičení uvedené sestavy je nejúčinnější v případech, kdy se skutečně jedná o funkční poruchu pohybové soustavy a ne ještě o strukturální změny.
Pokud bychom uvedené zásady nedodržovali, může se dostavit i opačný účinek.
Cvičení metodou LM je koncipován jako měsíční kurz. Lekce budou probíhat 2-3 týdně.

Cena kurzu:
2x týdně ... 700,- Kč/měs.
3x týdně ... 950,- Kč/měs.